• Vrachtauto

Om de opleiding voor het rijbewijs C te volgen moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. De lessen worden gegeven met een DAF 95, DAF 105 (zowel schakel als automaat voor CE).

Hoeveel praktijklessen nodig zijn om met goed gevolg het praktijkexamen te kunnen doorlopen is per individu verschillend. Voor een gedegen advies, word je een intakeles van 1½ uur geadviseerd.

Om de opleiding voor het rijbewijs C te volgen moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. De lessen worden gegeven met een DAF 95, DAF 105 (zowel schakel als automaat voor CE).

Hoeveel praktijklessen nodig zijn om met goed gevolg het praktijkexamen te kunnen doorlopen is per individu verschillend. Voor een gedegen advies, word je een intakeles van 1½ uur geadviseerd.

Aanmelden

4 + 4 =

Rijbewijs C en Code 95/Vakbekwaamheid

Als u naast het rijbewijs C ook de code 95 vakbekwaamheid (was voorheen het chauffeursdiploma) op het rijbewijs wilt behalen, dan ziet uw opleidingstraject er als volgt uit:

5

Opleiding Rijbewijs en Vakbekwaamheid deel 1 (verkeer & techniek): 50 meerkeuzevragen

5

Opleiding Vakbekwaamheid deel 2 Vrachtauto: vragen over overige zaken: 50 meerkeuzevragen

5

Theorie-opleiding Vakbekwaamheid deel 3 (cases).

5

Praktijkopleiding C (praktijkexamen C 85 minuten)

5

Toets Besloten Terrein

5

Praktische Toets

Praktijklessen

Tijdens de praktijklessen bereid onze vakbekwame instructeur je voor op het praktijkexamen.

Kijk ook hier voor meer informatie op de website van het CBR

3

Verplichte nascholing

Iedereen die vanaf september 2008 (bus) of september 2009 (vrachtauto) zijn vakbekwaamheid behaalt, valt direct binnen de vijfjaarlijkse nascholingscyclus. Voor nieuwe chauffeurs geldt dus niet de eenmalig langere termijn van zeven jaar, die voor huidige werkzame chauffeurs wel geldt. Wil je meer informatie hierover?

Praktijkexamen

Het examen begint met de voorbereiding en controle van het voertuig en de papieren. Daarna rijd je binnen en buiten de bebouwde kom en op verschillende wegtypen. Tijdens het examen moet je aantonen het voertuig in alle facetten onder uiteenlopende omstandigheden te kunnen beheersen. Belangrijk onderdeel van het examen zijn de bijzondere verrichtingen, zoals een bocht achteruit rijden en keren door middel van steken.

Tevens krijgt u te maken met een zogenaamde navigatie opdracht. Zonder aanwijzing van de examinator rijdt u een deel van het examen uw eigen route. De examinator bepaalt de plaats waar je heen rijdt. Voor het plannen van je route mag je een kaart gebruiken of een navigatiesysteem. Als je de locatie niet bereikt, is dat geen ramp. Het gaat erom dat je laat zien dat je zelf verantwoordelijke keuzes maakt in het verkeer.

Het examen duurt 85 minuten en bestaat o.a. uit:

5

Controle kentekenbewijs

5

Controle voertuig

5

Beheersing voertuig

5

Verkeersdeelneming

5

Bijzondere vaardigheden

Code 95/Vakbekwaamheid

Als je naast het rijbewijs C ook de code vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan doe je naast de theorie-examens en het praktijkexamen ook twee praktijktoetsen. Eén van deze toetsen is de praktische toets vrachtauto. Het opleidingsinstituut neemt beide toetsen af onder toezicht van CCV.

Tijdens deze opleidingen en toetsen is er vooral aandacht voor: 
De praktische toets, de toets besloten terrein en de keuring.

Praktische toets

• beroepshouding;

• laden en lossen en vastzetten van lading;

• voorkomen van criminaliteit en illegaliteit;

• voorkomen van fysieke risico’s;
• invullen van een Europees schadeformulier;

• maatregelen

Toets Besloten Terrein

Tijdens de toets op het besloten terrein zal de instructeur de vakbekwaamheid van de kandidaat toetsen op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren. Als voor een simulator wordt gekozen in plaats van het besloten terrein, dan gelden andere aandachtsgebieden. Deze toets focust op verkeersdeelname en bijzondere omstandigheden.

Keuring

Tevens moet je gekeurd worden door een arbo-arts om in het bezit te komen van een geneeskundige verklaring. Deze is nodig voor de aanvraag van het praktijkexamen. Het formulier wat hiervoor nodig is, is een Eigen Verklarin) en deze is verkrijgbaar bij ons op de verkeersschool. Deze Eigen Verklaring bevat vragen gebaseerd op de ogen, oren, bloeddruk, hartklachten, epilepsie of andere klachten die de rijvaardigheid zouden kunnen beïnvloeden. Deze Eigen Verklaring is altijd één jaar geldig.

Contact

(058) 288 00 04

Stel telefonisch je vraag

Stuur ons een e-mail

Wij antwoorden binnen 2 uur

Let’s get social!

Let’s get social!