Klachtenprocedure

De leerling die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk/per e-mail voorleggen aan de directie van Verkeersschool Berend Knol B.V. – Orionweg 6 – 8938 AH LEEUWARDEN of info@berendknol.nl De directie zal binnen 5 werkdagen antwoorden op de klacht en zal deze vertrouwelijk behandelen. Indien er meer tijd benodigd is om uw klacht af te handelen, bijvoorbeeld in verband met onderzoek, ontvangt u hier zo spoedig mogelijk bericht van. In dit bericht wordt u aangegeven wanneer u uitsluitsel omtrent uw klacht kunt verwachten. Uw klacht wordt gearchiveerd voor de komende twee jaren i.v.m. mogelijke vervolgacties. Wanneer u er met de directie niet uit kunt komen is er tot slot nog de volgende mogelijkheid:

Bemiddeling- en Geschillenregeling

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en “Verkeersschool Berend Knol ”, beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door het FAM Verkeersscholen.

FAM Verkeersscholen
Orionweg 6
8938 AH  LEEUWARDEN
KvK 41100510
secretariaat@famverkeersschool.nl

Indien bemiddeling voor een of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan
onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter het geschil ,op schriftelijk verzoek
van de leerling, worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies. Het
bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie.

Contact

(058) 288 00 04

Stel telefonisch je vraag

Stuur ons een e-mail

Wij antwoorden binnen 2 uur

Whatsapp ons je vraag

ma t/m vrij 8:00-18:00

Let’s get social!

Let’s get social!