• Hoogwerkercursus

Om het werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar, zoals steigers, stellingen, trappen, ladders, liften en hoogwerkers. Men spreekt van werken op hoogte wanneer werkzaamheden boven de 2,5 meter moeten worden uitgevoerd. Maar het werken op hoogte kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, de mogelijkheid tot kantelen van de hoogwerker, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de hoogwerker. Dit met alle gevolgen van dien. Het veilig werken op hoogte is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

Om het werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar, zoals steigers, stellingen, trappen, ladders, liften en hoogwerkers. Men spreekt van werken op hoogte wanneer werkzaamheden boven de 2,5 meter moeten worden uitgevoerd. Maar het werken op hoogte kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, de mogelijkheid tot kantelen van de hoogwerker, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de hoogwerker. Dit met alle gevolgen van dien. Het veilig werken op hoogte is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

Aanmelden

10 + 7 =

De Arbo-wet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat, om tijdens het verrichten van werkzaamheden op hoogte of tijdens klimmen en dalen, te vallen, dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Hoogwerkers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid. In deze  veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van hoogwerkers en overige technische voorzieningen. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

Inleiding

Tijdens deze veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbo-wet zijn opgesteld.

De training bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte. De training is praktijkgericht, d.w.z. dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden te ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer.
Tevens voldoet de werkgever middels deze trainingsdag aan Art. 8 Arbo-wet, bijscholen en voorlichten van werknemers m.b.t. veiligheid en gezondheid.

Duur:                1 dag
Leslocatie:      Orionweg 6, te Leeuwarden
Lestijden:        08:30-16:00 uur
Examen:          De cursus wordt afgesloten met een examen.

Contact

(058) 288 00 04

Stel telefonisch je vraag

Stuur ons een e-mail

Wij antwoorden binnen 2 uur

Whatsapp ons je vraag

ma t/m vrij 8:00-18:00

Let’s get social!

Let’s get social!