• Autobus

Om de opleiding voor het rijbewijs D te volgen moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. De lessen worden gegeven met een Bova Futura.  Hoeveel praktijklessen nodig zijn om met goed gevolg het praktijkexamen te kunnen doorlopen is per individu verschillend. Voor een gedegen advies, wordt u een intakeles van 1 ½ uur geadviseerd.

Om de opleiding voor het rijbewijs D te volgen moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. De lessen worden gegeven met een Bova Futura.  Hoeveel praktijklessen nodig zijn om met goed gevolg het praktijkexamen te kunnen doorlopen is per individu verschillend. Voor een gedegen advies, wordt u een intakeles van 1 ½ uur geadviseerd.

Aanmelden

13 + 12 =

Hoe zien de theorie-opleidingen er uit?

Als de kandidaat in het bezit wilt komen van het rijbewijs én de code vakbekwaamheid op het rijbewijs wil, moet hij/zij de volgende opleidingen doen:

5

Theorie-opleiding Rijbewijs en Vakbekwaamheid deel 1 (verkeer & techniek)

5

Theorie-opleiding Vakbekwaamheid deel 2 bus

5

Theorie-opleiding Vakbekwaamheid deel 3 (cases).

Klik hier voor meer informatie over de cases.

Als de kandidaat alleen het rijbewijs wil halen (omdat hij/zij is vrijgesteld van het chauffeursdiploma of alleen privé een bus bestuurt), dan moet hij/zij de volgende opleidingen doen:

5

Theorie-opleiding Rijbewijs en Vakbekwaamheid deel 1 (verkeer & techniek)

5

Theorie-opleiding Rijbewijs deel 2 bus (overige zaken, met name administratie en regelgeving)

Praktijklessen

Tijdens de praktijklessen bereidt onze vakbekwame instructeur u voor op het praktijkexamen.

3

Cursusdata

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Praktijkexamen

Het examen begint met de voorbereiding en controle van het voertuig en de papieren. Daarna rijdt u binnen en buiten de bebouwde kom en op verschillende wegtypen. Tijdens het examen moet u aantonen het voertuig in alle facetten onder uiteenlopende omstandigheden te beheersen. Belangrijk onderdeel van het examen zijn de bijzondere verrichtingen, zoals een bocht achteruit rijden en keren door middel van steken. Tevens krijgt u te maken met een zogenaamde navigatie opdracht. Zonder aanwijzing van de examinator rijdt u een deel van het examen uw eigen route. De examinator bepaalt de plaats waar u heen rijdt. Voor het plannen van uw route mag u een kaart gebruiken of een navigatiesysteem. Als u de locatie niet bereikt, is dat geen ramp. Het gaat erom dat u laat zien dat u zelf verantwoordelijke keuzes maakt in het verkeer.

5

Controle kentekenbewijs

5

Controle voertuig

5

Beheersing voertuig

5

Verkeersdeelneming

5

Bijzondere vaardigheden

Code 95 (was het chauffeursdiploma)

Als u naast het rijbewijs D ook de code vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan doet u naast de theorie-examens en het praktijkexamen ook twee praktijktoetsen. Eén van deze toetsen is de praktische toets bus. Het opleidingsinstituut neemt beide toetsen af onder toezicht van CCV. Tijdens deze opleidingen en toetsen is er vooral aandacht voor:

Praktische toets

• beroepshouding;
• reageren op wensen, behoeften en gedragingen van passagiers aan de hand van voorbeelden;
• veilig vervoeren van bagage (verdeling, vastzetten);
• voorkomen van criminaliteit en illegaliteit; 
• voorkomen van fysieke risico’s;
• invullen van een Europees schadeformulier;
• maatregelen

Toets Besloten Terrein

Tijdens de toets op het besloten terrein zal de opleider de vakbekwaamheid van de kandidaat toetsen op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren. Als voor een simulator wordt gekozen in plaats van het besloten terrein, dan gelden andere aandachtsgebieden. Deze toets focust op verkeersdeelname en bijzondere omstandigheden.

Keuring

Tevens moet u gekeurd worden door een arbo-arts om in het bezit te komen van een Geneeskundige verklaring, welke nodig is voor de aanvraag van het praktijkexamen. Het formulier wat hiervoor nodig is, is een (Eigen Verklaring) en deze is verkrijgbaar bij ons op de verkeersschool. U wordt gekeurd op ogen, oren, bloeddruk, hartklachten, epilepsie of andere klachten die de rijvaardigheid zouden kunnen beïnvloeden. Deze verklaring is één jaar geldig.

Contact

(058) 288 00 04

Stel telefonisch je vraag

Stuur ons een e-mail

Wij antwoorden binnen 2 uur

Whatsapp ons je vraag

ma t/m vrij 8:00-18:00

Let’s get social!

Let’s get social!