• ADR (Gevaarlijke Stoffen)

ADR is de Franse afkorting voor Acoord europeen au transport international des marchendises Dangereuses par Route. Voor alle niet Fransen onder ons, dit betekent Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

ADR is de Franse afkorting voor Acoord europeen au transport international des marchendises Dangereuses par Route. Voor alle niet Fransen onder ons, dit betekent Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Aanmelden

11 + 15 =

Naast de internationale regels van de ADR heeft Nederland ook nog eigen regels over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze zijn vastgelegd in de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen, afgekort WVGS. Daar direct onder heb je de wet Besluit Vervoer Gevaarlijke stoffen. Hierin staat hoe het transport per land, per spoor of per binnenwateren moet plaatsvinden.

Contact

(058) 288 00 04

Stel telefonisch je vraag

Stuur ons een e-mail

Wij antwoorden binnen 2 uur

Whatsapp ons je vraag

ma t/m vrij 8:00-18:00

Let’s get social!

Let’s get social!